Værd at vide

 

Herunder finder du en række praktiske informationer om skoleundervisningsforløbet.

 

Udflugt

Besøgscenter Østerild danner rammen for en lærerig skoledag, hvor eleverne som det første introduceres for energiens verden.

Udflugt

Hjemmeopgaver

Som afslutning på dagen i Besøgscenter Østerild får alle elever udleveret opgaver, som skal løses i eget hjem forud for klasseundervisningen. 

Hjemmeopgaver

Klasseundervisning

Skoleundervisningen afsluttes med en gennemgang af hjemmeopgaverne - og eleverne kan nu kalde sig uddannede energiagenter.

Klasseundervisning

Udflugt

Energisk dag i Østerild

Besøgscenter Østerild danner rammen for et spændende og lærerigt o-løb, hvor eleverne gennem fortælling, leg og praktiske øvelser får viden og indsigt i energiforbrug, og hvordan de gennem energirigtig adfærd kan være med til at påvirke den grønne omstilling. 

For at sikre en faglig forankring i undervisningen, skal det være en fagrelevant underviser, der følger med eleverne til Besøgscenter Østerild og efterfølgende underviser eleverne på skolen.

Husk at medbringe samtykkeerklæringer fra klassens elever.


Dagens forløb

Varighed: Fra kl. 9.00 – 13.00. Hertil kommer transporttid. 

Program: Velkomst, medbragt madpakke, O-løb, frokost og tid på egen hånd. 

Forplejning: Til frokost får eleverne tilbudt en lækker sandwich med kylling m. bacon og karrydressing samt en vand.

O-løbet kort fortalt

Post 1:
Fremstilling og test af vindmøller

Post 2:
Strømmens vej fra vindmølle til hverdagens brug

Post 3:
I toppen af vindmølle med VR-brille

Post 4:
Lys i pæren

Post 5:
Drivhuseffekten

Post 6:
Plant et træDa udflugten varer ca. 5-6 timer, kan det være en god idé for eleverne at have noget ekstra mad med. Sørg desuden for at tjekke vind og vejr forud for besøget og tag praktisk tøj på - undervisningen foregår nemlig mest uden for.

Oplev toppen

Eleverne kommer med på en virtuel tur op i toppen af en vindmølle. Med VR-briller på oplever de turen op gennem møllen og til slut ser de den storslåede udsigt fra toppen!

Scan QR-koden her til venstre, hvis du vil have en forsmag på oplevelsen.

 

Hjemmeopgaver

Efter udflugten til Østerild skal eleverne løse en hjemmeopgave, der omfatter energitjek af egen bolig samt at analysere egen energiadfærd.

Som underviser er det dit ansvar at udlevere opgaven til eleverne samt minde dem om at løse den, inden der laves opfølgende klasseundervisning på jeres skole. 

Klasseundervisning

Den opfølgende undervisning i klasserne afrunder skoleundervisningsforløbet, og eleverne kan kalde sig energiagenter. 

Den indsamlede data fra hjemmeopgaverne gennemgås, hvorefter underviseren gør eleverne klogere på god energiadfærd og giver tips og råd til, hvordan energiforbruget kan minimeres. Sagt med andre ord, så bliver eleverne med afsæt i forskellige redskaber:

- i stand til at lave energitjek i eget hjem

- i stand til at analysere egen energiadfærd

 

 

Sådan foregår det:

Tidsmæssigt er undervisningen berammet til to undervisningstimer, og selve undervisningen varetages af Pia Østergaard, som eleverne allerede kender fra udflugten til Østerild. Pia gennemgår hjemmeopgaverne med eleverne og bygger en masse ny viden på dét, de allerede har lært.

Undervisningen tager afsæt i inspirationsmaterialet, som I har mulighed for at gøre brug af forud for skoleundervisningsforløbet.

Link til materiale

Forbered din klasse

Spor din klasse ind på et grønt mindset allerede inden skoleundervisningsforløbet påbegyndes. I inspirationsmaterialet finder du en række emner, du kan bringe op i klassen og som rammer målskiven i forhold til læreplanen på klassetrinnet.  

Gå til materiale